iPad Air 6

New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi 128GB New

16.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 128 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi 256GB New

20.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 256 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi 512GB New

24.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 512 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi 1TB New

30.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 1 TB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi + 5G 128GB New

20.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 128 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi + 5G 256GB New

23.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 256 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi + 5G 512GB New

28.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 8 CPU
 3. Chip đồ hoạ (GPU): 10 GPU
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 512 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 11 inch Liquid Retina HD 2360 x 1640 Pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 11 inch WiFi + 5G 1TB New

34.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 1TB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi 128GB New

22.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 128 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi 256GB New

24.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 256 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi 512GB New

30.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 512 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi 1TB New

35.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 1TB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : không
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi + 5G 128GB New

26.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 128 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi + 5G 256GB New

28.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 256 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi + 5G 512GB New

34.490.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 512 GB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
New

Ipad Air 6 2024 13 inch WiFi + 5G 1TB New

39.990.000₫

Bảo hành: 12 tháng chính hãng

 1. Hệ điều hành: iPadOS 17
 2. Chip xử lý (CPU): Apple M2 CPU 8 lõi với 4 lõi hiệu năng và 4 lõi tiết kiệm điện
 3. Chip đồ hoạ (GPU): GPU 10 lõi Neural Engine 16 lõi
 4. RAM: 8 GB
 5. Bộ nhớ trong: 1TB
 6. Camera : trước 12M sau 12M
 7. Hỗ trợ 5G : 
 8. Màn hình : 13 inch Liquid Retina HD 2732 x 2048 pixels
 9. Pin : 10 giờ
x
x
Hệ thống cửa hàng
 • Số 220 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 32K, Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số 11 ngã tư Nhổn, Từ Liêm, Hà Nội
 • Số 31 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 417 Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
 • Số 283/45 Đường CMT8, P12, Quận 10, TP.HCM
 • Số 5 ngõ 178 Thái Hà, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội
 • Số 8 Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Số 206 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Số 128 Lê Thanh Nghị - Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số 176 Lê Thanh Nghị - Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số 297 Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên
 • Số 284 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
 • Số 448 Quang Trung, P.10, Quận Gò Vấp, TP.HCM
 • 0915 46 8866
 • Số 57 Hùng Vương, Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang
 • 0.44380 sec| 2989.195 kb